Kvartersmöte

Vi har fått en kallelse till ett kvartersmöte eller det är väl egentligen en inbjudan att vara med. Vi ska få möjlighet att ge synpunkter på vårt boende, på tryggheten i området och övriga frågor som kan vara av intresse. Polisen kommer att vara där och brottsförebyggande volontärer vad nu det är för något. Jag vet inte om jag ska gå. Jag känner mig trygg i mitt område. Däremot brukar jag inte känna mig bättre till mods efter att jag varit med vid liknande möten. Jag trivs redan i mitt område och jag känner mig trygg.